ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

TFS süreçlerini kurum vizyonu, misyonu ve hedefleri doğrultusunda “sürekli iyileştirme ve en üst seviyede müşteri memnuniyeti” anlayışla yönetmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla başlattığı kalite yolculuğunun ilk belgesi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini Haziran 2021’de almaya hak kazanmıştır.

TFS, 2022 yılında kurduğu Entegre Yönetim Sistemi kapsamında kalite çalışmalarına devam etmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Entegre Yönetim Politikası

Sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyerek, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda hizmet kalitesini arttırmayı ve sürdürülebillir bir müşteri memnuniyeti oluşturmayı ilke edinen şirketimiz;

Faaliyet gösterdiği alanlardaki iş süreçlerini tanımlamayı, uygulamayı, gözden geçirmeyi ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmeyi,
Emniyetli, hızlı, çözüm odaklı, zamanında ve kesintisiz hizmet verebilmek için tüm iş süreçlerini risk temelli yaklaşım ile oluşturmayı ve yürütmeyi,
Ulusal ve uluslararası otoritelerinin düzenlemelerine, standartlara, sözleşme şartlarına ve yasal düzenlemelere uymayı,
Faaliyetlerimizden ötürü meydana gelebilecek iş sağlığı güvenliği, çevre ve enerji verimliliği risklerini proaktif bir yaklaşımla belirleyip gereken her türlü önlemi almayı, bunun sonucunda riskleri ortadan kaldırmayı ya da kabul edilebilir seviyeye getirmeyi,
Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin şirket bünyesinde yapılan her türlü iş sağlığı güvenliği çalışmalarına ve verimlilik artırıcı faaliyetlere katılabileceği, danışabileceği, iyileştirme teklifinde bulunabileceği ve tedbir alınmasını isteyebileceği bir iç ortam yaratmayı,
Çevre dostu ve sürdürülebilir yaklaşımlar ile doğal kaynakların doğru kullanımını ve geri dönüşümlü ürünleri kullanmayı,
Sera gazı emisyonunu önemli bir çevre boyutu olarak ele alarak azaltma yöntemlerini uygulamayı ve geliştirmeyi,
Sıfır atık prensibi ve hedefleri doğrultusunda atıkları kaynağında ayrıştırmayı,
İklim değişikliği ile mücadele önlemlerini planlanmayı ve uygulanmayı,
Enerji verimliliğimizi olumlu yönde etkileyecek teçhizat tedariki sağlamayı, verimlilik artırıcı projeler oluşturmayı,
Entegre yönetim sisteminin etkin olarak işletilmesi için gerekli olan insan gücü, donanım, teknoloji, finansman ve her türlü kaynağı tedarik etmeyi,
Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek yetkinlik ve yeterliliklerini arttıracak eğitimleri sağlamayı ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemeyi,
Organizasyon içinde entegre yönetim sisteminin etkin olarak uygulanabilmesi için risk temelli düşünceyi teşvik eden proses yaklaşımı uygulamayı,
Süreç performanslarını ölçerek organizasyonel hedeflere ulaşmayı,
Hem kurum içi ve hem de müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile iletişim kanallarını tarif ederek iletişimi sorunsuz bir şekilde yönetmeyi,
Bu politikanın tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmayı taahhüt eder. 

TFS tüm faaliyetlerini emniyetli operasyon, sağlıklı çalışan ilkesiyle yürütmeyi öncelikli amacı olarak belirlemiştir. Bu amaç doğrultusunda 2021 yılında başlattığı ISO 45001 çalışmalarını 2022 yılında Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarına dahil ederek devam ettirmiştir.

TFS Haziran 2022’de gerçekleşen Entegre Yönetim Sistemi denetimi akabinde ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Entegre Yönetim Politikası

Sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyerek, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda hizmet kalitesini arttırmayı ve sürdürülebillir bir müşteri memnuniyeti oluşturmayı ilke edinen şirketimiz;

Faaliyet gösterdiği alanlardaki iş süreçlerini tanımlamayı, uygulamayı, gözden geçirmeyi ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmeyi,
Emniyetli, hızlı, çözüm odaklı, zamanında ve kesintisiz hizmet verebilmek için tüm iş süreçlerini risk temelli yaklaşım ile oluşturmayı ve yürütmeyi,
Ulusal ve uluslararası otoritelerinin düzenlemelerine, standartlara, sözleşme şartlarına ve yasal düzenlemelere uymayı,
Faaliyetlerimizden ötürü meydana gelebilecek iş sağlığı güvenliği, çevre ve enerji verimliliği risklerini proaktif bir yaklaşımla belirleyip gereken her türlü önlemi almayı, bunun sonucunda riskleri ortadan kaldırmayı ya da kabul edilebilir seviyeye getirmeyi,
Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin şirket bünyesinde yapılan her türlü iş sağlığı güvenliği çalışmalarına ve verimlilik artırıcı faaliyetlere katılabileceği, danışabileceği, iyileştirme teklifinde bulunabileceği ve tedbir alınmasını isteyebileceği bir iç ortam yaratmayı,
Çevre dostu ve sürdürülebilir yaklaşımlar ile doğal kaynakların doğru kullanımını ve geri dönüşümlü ürünleri kullanmayı,
Sera gazı emisyonunu önemli bir çevre boyutu olarak ele alarak azaltma yöntemlerini uygulamayı ve geliştirmeyi,
Sıfır atık prensibi ve hedefleri doğrultusunda atıkları kaynağında ayrıştırmayı,
İklim değişikliği ile mücadele önlemlerini planlanmayı ve uygulanmayı,
Enerji verimliliğimizi olumlu yönde etkileyecek teçhizat tedariki sağlamayı, verimlilik artırıcı projeler oluşturmayı,
Entegre yönetim sisteminin etkin olarak işletilmesi için gerekli olan insan gücü, donanım, teknoloji, finansman ve her türlü kaynağı tedarik etmeyi,
Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek yetkinlik ve yeterliliklerini arttıracak eğitimleri sağlamayı ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemeyi,
Organizasyon içinde entegre yönetim sisteminin etkin olarak uygulanabilmesi için risk temelli düşünceyi teşvik eden proses yaklaşımı uygulamayı,
Süreç performanslarını ölçerek organizasyonel hedeflere ulaşmayı,
Hem kurum içi ve hem de müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile iletişim kanallarını tarif ederek iletişimi sorunsuz bir şekilde yönetmeyi,
Bu politikanın tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmayı
kabul ve taahhüt eder.

Faaliyetlerini çevre dostu ve sürdürülebilir yaklaşımlar ile yürüten TFS, 2021 yılında ISO 14001 çalışmalarına  başlamıştır. 

Bu çalışmalarını destekleyen tüm çevresel yasal sorumluluklarını yerine getiren TFS, Haziran 2022’de gerçekleşen Entegre Yönetim Sistemi denetimi akabinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Entegre Yönetim Politikası

Sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyerek, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda hizmet kalitesini arttırmayı ve sürdürülebillir bir müşteri memnuniyeti oluşturmayı ilke edinen şirketimiz;

➢ Faaliyet gösterdiği alanlardaki iş süreçlerini tanımlamayı, uygulamayı, gözden geçirmeyi ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmeyi,
➢ Emniyetli, hızlı, çözüm odaklı, zamanında ve kesintisiz hizmet verebilmek için tüm iş süreçlerini risk temelli yaklaşım ile oluşturmayı ve yürütmeyi,
➢ Ulusal ve uluslararası otoritelerinin düzenlemelerine, standartlara, sözleşme şartlarına ve yasal düzenlemelere uymayı,
➢ Faaliyetlerimizden ötürü meydana gelebilecek iş sağlığı güvenliği, çevre ve enerji verimliliği risklerini proaktif bir yaklaşımla belirleyip gereken her türlü önlemi almayı, bunun sonucunda riskleri ortadan kaldırmayı ya da kabul edilebilir seviyeye getirmeyi,
➢ Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin şirket bünyesinde yapılan her türlü iş sağlığı güvenliği çalışmalarına ve verimlilik artırıcı faaliyetlere katılabileceği, danışabileceği, iyileştirme teklifinde bulunabileceği ve tedbir alınmasını isteyebileceği bir iç ortam yaratmayı,
➢ Çevre dostu ve sürdürülebilir yaklaşımlar ile doğal kaynakların doğru kullanımını ve geri dönüşümlü ürünleri kullanmayı,
➢ Sera gazı emisyonunu önemli bir çevre boyutu olarak ele alarak azaltma yöntemlerini uygulamayı ve geliştirmeyi,
➢ Sıfır atık prensibi ve hedefleri doğrultusunda atıkları kaynağında ayrıştırmayı,
➢ İklim değişikliği ile mücadele önlemlerini planlanmayı ve uygulanmayı,
➢ Enerji verimliliğimizi olumlu yönde etkileyecek teçhizat tedariki sağlamayı, verimlilik artırıcı projeler oluşturmayı,
➢ Entegre yönetim sisteminin etkin olarak işletilmesi için gerekli olan insan gücü, donanım, teknoloji, finansman ve her türlü kaynağı tedarik etmeyi,
➢ Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek yetkinlik ve yeterliliklerini arttıracak eğitimleri sağlamayı ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemeyi,
➢ Organizasyon içinde entegre yönetim sisteminin etkin olarak uygulanabilmesi için risk temelli düşünceyi teşvik eden proses yaklaşımı uygulamayı,
➢ Süreç performanslarını ölçerek organizasyonel hedeflere ulaşmayı,
➢ Hem kurum içi ve hem de müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile iletişim kanallarını tarif ederek iletişimi sorunsuz bir şekilde yönetmeyi,
➢ Bu politikanın tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmayı
kabul ve taahhüt eder.

TFS enerjinin verimli kullanılması amacıyla faaliyetlerinden kaynaklanan önemli enerji kullanımı noktalarını tespit ederek 2022 yılında ISO 50001 çalışmalarına başlamıştır. 

TFS, Haziran 2022’de gerçekleşen Entegre Yönetim Sistemi denetimi akabinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

Entegre Yönetim Politikası

Sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyerek, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda hizmet kalitesini arttırmayı ve sürdürülebillir bir müşteri memnuniyeti oluşturmayı ilke edinen şirketimiz;

➢ Faaliyet gösterdiği alanlardaki iş süreçlerini tanımlamayı, uygulamayı, gözden geçirmeyi ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmeyi,
➢ Emniyetli, hızlı, çözüm odaklı, zamanında ve kesintisiz hizmet verebilmek için tüm iş süreçlerini risk temelli yaklaşım ile oluşturmayı ve yürütmeyi,
➢ Ulusal ve uluslararası otoritelerinin düzenlemelerine, standartlara, sözleşme şartlarına ve yasal düzenlemelere uymayı,
➢ Faaliyetlerimizden ötürü meydana gelebilecek iş sağlığı güvenliği, çevre ve enerji verimliliği risklerini proaktif bir yaklaşımla belirleyip gereken her türlü önlemi almayı, bunun sonucunda riskleri ortadan kaldırmayı ya da kabul edilebilir seviyeye getirmeyi,
➢ Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin şirket bünyesinde yapılan her türlü iş sağlığı güvenliği çalışmalarına ve verimlilik artırıcı faaliyetlere katılabileceği, danışabileceği, iyileştirme teklifinde bulunabileceği ve tedbir alınmasını isteyebileceği bir iç ortam yaratmayı,
➢ Çevre dostu ve sürdürülebilir yaklaşımlar ile doğal kaynakların doğru kullanımını ve geri dönüşümlü ürünleri kullanmayı,
➢ Sera gazı emisyonunu önemli bir çevre boyutu olarak ele alarak azaltma yöntemlerini uygulamayı ve geliştirmeyi,
➢ Sıfır atık prensibi ve hedefleri doğrultusunda atıkları kaynağında ayrıştırmayı,
➢ İklim değişikliği ile mücadele önlemlerini planlanmayı ve uygulanmayı,
➢ Enerji verimliliğimizi olumlu yönde etkileyecek teçhizat tedariki sağlamayı, verimlilik artırıcı projeler oluşturmayı,
➢ Entegre yönetim sisteminin etkin olarak işletilmesi için gerekli olan insan gücü, donanım, teknoloji, finansman ve her türlü kaynağı tedarik etmeyi,
➢ Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek yetkinlik ve yeterliliklerini arttıracak eğitimleri sağlamayı ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemeyi,
➢ Organizasyon içinde entegre yönetim sisteminin etkin olarak uygulanabilmesi için risk temelli düşünceyi teşvik eden proses yaklaşımı uygulamayı,
➢ Süreç performanslarını ölçerek organizasyonel hedeflere ulaşmayı,
➢ Hem kurum içi ve hem de müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile iletişim kanallarını tarif ederek iletişimi sorunsuz bir şekilde yönetmeyi,
➢ Bu politikanın tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmayı
kabul ve taahhüt eder.

 

TFS Akaryakıt kurumsal bilgi ve bilgi varlıklarının güvenlik ilkelerini belirleyerek bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla ISO 27001 çalışmalarına 2022 yılında başlamıştır. 

Haziran 2022’de gerçekleşen Entegre Yönetim Sistemi denetimi akabinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası ile:

 • Kişisel bilgi mahremiyetinin korunmasını sağlamak amacıyla müşteri ve personel bilgilerinin gizliliğini korumayı,
 • Bilginin bütünlüğünü koruyacak ve sürekli erişilebilirliğini garanti altına alacak altyapıyı ve kontrolleri hayata geçirmeyi,
 • Bilgi güvenliği faaliyetlerinin yönetilmesini ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla bilgi güvenliği organizasyonu oluşturmayı,
 • Bilgi varlıkları envanterini çıkararak, sahiplikleri belirlemeyi ve bilgi varlıkları üzerindeki riskleri yönetmeyi,
 • Bilgi güvenliği olaylarının tespit edilmesi, raporlanması ve tekrarının önlenmesi adımlarını içeren bilgi güvenliği olay yönetimi faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Tüm personele yeterli seviyede farkındalık programı uygulamayı ve bilgi güvenliği gerekliliklerinin karşılanması için tüm çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Bilginin işlendiği alanlarda bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla gerekli fiziksel ve çevresel güvenlik önlemlerini almayı,
 • Bilgi sistemleri edinim, geliştirme ve bakımında güvenlik gerekliliklerinin neler olduğunu belirlemeyi ve hayata geçirmeyi,
 • Belirlenen bilgi güvenliği politikalarına, süreçlerine, yasal ve düzenleyici zorunluluklara çalışanların uymalarını zorunlu tutmayı,
 • İş faaliyetlerindeki kesintileri önlemek ve bilgiye sürekli erişimi sağlamak için iş sürekliliği faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Bilgiye erişimi kontrol etmek ve yetkisiz erişimleri önlemek için ilgili tüm alanlarda gerekli güvenlik kontrollerini hayata geçirmeyi,
 • Bilgi sistemleri faaliyetlerinin işletilmesinde gerekli güvenlik kontrolleri uygulamayı, buna yönelik rol ve sorumlulukları tanımlamayı,
 • Bilgi Güvenliği Politikası güncel tutulması amacıyla dönemsel kontrolleri sağlamayı,

uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.