EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ

Emniyet Yönetim Sistemi, faaliyetlerimizden kaynaklanan risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amacıyla yaşanan olayların analiz edilerek proaktif bir yaklaşımla değerlendirilmesini sağlar.

TFS, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havaalanlarında Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Talimat kapsamında ve Emniyet Politikası rehberliğinde Emniyet Yönetim Sistemi çalışmalarına 2020 yılında başlamıştır. 

Emniyet, tüm operasyonlarımızdaki en önemli faaliyetimizdir. Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın ortak hedefi, havacılık operasyonlarımızı ulusal ve uluslararası hukuki ve düzenleyici şartlara ve standartlara bağlı kalarak, insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu hedef doğrultusunda etkin bir Emniyet Yönetim Sistemi-EYS (Safety Management System-SMS) uygulayarak, sürdürülebilir bir şirket içi emniyet kültürü oluşturmayı, stratejiler ve süreçler geliştirmeyi benimsemekteyiz. Böylece emniyet performansımızı mükemmele yakın bir şekilde geliştimeyi umuyor ve aşağıdaki ilkeleri taahhüt ediyoruz;

 • “Emniyet performansımızı sürekli olarak geliştirme” hedefi doğrultusunda EYS’nin etkin olarak işletilmesi için gerekli olan insan gücü, donanım, finansman ve her türlü kaynağı tedarik etmek,
 • Tüm çalışanların EYS’deki sorumluluklarını ve yükümlülükleri açıkça tanımlamak, bildirmek,
 • Tüm çalışanların yeterli ve uygun emniyet bilgisi ve eğitimi almasını sağlamak,
 • Operasyonlarımızdaki riskleri ortadan kaldırmak ya da kabul edilebilir seviyeye getirmek amacıyla tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve analizi süreçlerini belirlemek ve uygulamak,
 • Kaza ya da olay gerçekleştikten sonra alınan reaktif önlemlerin beraberinde, proaktif bir şekilde riskleri önceden tespit ederek istenmeyen durumları önlemek, bununla birlikte prediktif bir yaklaşım benimseyerek, meydana gelebilecek tehlikeleri tahmin edip buna göre aksiyonlar almak,
 • Adil kültür ortamında tüm çalışanlarımızın emniyetten sorumlu olduğundan hareketle pozitif ve sürdürülebilir bir emniyet kültürü geliştirmek için çalışanların gönüllü olarak tehlike ve öneri bildirimi yapmaya teşvik etmek,
 • Çalışanların yaptıkları tehlike ve öneri bildirimleri için cezai olmayan bir raporlama politikası benimsemek,
 • EYS kapsamında, kabul edilebilir risk seviyesini belirlemek,
 • EYS’de kaydedilen ilerlemenin düzeyini tespit etmek ve emniyet önlemlerinin alınmasını sağlamak amacıyla gerekli gözlem, değerlendirme ve analizleri yapmak,
 • Tüm çalışanların EYS gelişmelerini takip edebilmesi için toplantı ve eğitimler düzenlemek,
 • Resmi mercilerle ve sınai çevrelerle işbirliği içinde, bilime dayalı ve riskleri göz önünde bulunduran yasalar, düzenlemeler ve standartlar oluşturulması için çalışma

İşletmenin tüm yönetim kademelerindeki çalışanları, emniyeti korumak ve geliştirmekle ilgili eşit sorumludur. Emniyetle ilgili raporlamalar, emniyetin geliştirilmesi için dikkatle incelenecek, çalışanların emniyetini sağlamak için tüm kaynaklar sağlanacaktır. Sadece emniyetsiz çalışmada ısrar edilirse disiplin mekanizması harekete geçirilecektir.