İnsan Kaynakları

İNSAN ODAKLI İŞ KÜLTÜRÜ

Çalışanlarımızı her şeyin üstünde tutuyoruz. Başarılı bir organizasyon, insanlarını büyüten organizasyondur. Her seviyeden çalışanımız için emnniyetli, sağlıklı, pozitif ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz.

İK Politikası

TFS olarak çalışanlarımızın sağlığını, emniyetini, refahını, memnuniyetini, motivasyonunu, gelişimini ve üretkenliğini ön planda tutan bir yönetim anlayışına sahibiz.

ÖNCE İNSAN

Tüm çalışanlarımızın sağlık, emniyet, esenlik, memnuniyet ve motivasyonunu üst düzeyde tutmak ilk önceliğimizdir.

MUHTEŞEM SONUÇLAR

TFS olarak hedeflediğimiz üstün hizmet kalitemize ve müşteri memnuniyetine ancak nitelikli, çalışkan, yenilikçi ve motive olmuş insanlarla ulaşabileceğimizi biliyoruz.

YILDIZLARA YATIRIM

Nitelikli insanlardan oluşan ekipler kuruyoruz. Potansiyeli ortaya çıkarmak ve üstün performansa dönüştürmek için ihtiyaç duyulan eğitim, koçluk, mentorluk gibi gelişim imkânlarını sunuyoruz. Etkili performans yönetimi ve adil ücret politikası ile üstün performansı ödüllendiriyoruz. Yöneticilerin liderlik becerilerini geliştiriyor, geleceğin güçlü liderlerini yetiştiriyoruz.

POZİTİF ÇALIŞMA ORTAMI

Ekip ruhunu besliyor, dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışmayı teşvik ediyoruz. Pozitif bir kültür ve üretken bir çalışma ortamı sağlıyoruz.
TFS'de Kariyer

İŞE ALIM SÜRECİ

TFS’de yıllık bütçe ve norm kadro planlamaları doğrultusunda oluşan ihtiyaçları karşılamak üzere ilk aşamada, çıkılan ilanlara yapılan başvuruları özgeçmişler üzerinden inceliyoruz. Uygun bulunan adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştiriyoruz. Olumlu adaylar ile yetkinlik bazlı mülakat ve kişilik envanteri uygulaması yapıyoruz. Ardından ilgili birim yöneticileri ile teknik mülakat organize ediyoruz. Olumlu olması durumunda referans kontrolü aşamasına geçiyoruz. Tüm aşamaların sonunda pozisyonun gerekleri ile örtüşen adaya teklif yapıyor ve kabul ettiğinde sözleşme imzalayarak sağlık kontrolleri sonrası işbaşı işlemlerini başlatıyoruz.

Açık Pozisyonlar

HAKKIMIZDA

İstanbul Havalimanı’nda hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2022 yılındaki 57 milyar TL cirosuyla Fortune 500 listesinde 23. sırada yer almakta olup Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

İnsan Kaynakları Politikasındaki ‘Önce İnsan’, ‘Muhteşem Sonuçlar’, ‘Yıldızlara Yatırım’ ve ‘Pozitif Çalışma Ortamı’ ilkelerine dayalı çağdaş uygulamalarıyla 2023 yılında Türkiye “Kincentric Best Employer – En İyi İşyeri” ödülünü almaya hak kazanmıştır.

İŞ TANIMI

 • Yatırım ve Bakım Birimiyle ilgili tüm işler için (mekanik, elektrik, inşai, araçlar vs.) satınalma süreçlerini başlatmak, takip etmek ve raporlamak.
 • Birim ile ilgili sözleşme süreçlerini ve takibini yapmak.
 • Birime ait kalite dosyalarını arşivlemek, masraf ve ilgili giderleri düzenlemek ve takibini yapmak.
 • Bakım programının altyapısını oluşturmak, periyodik bakım ve arıza-onarım girdilerinin bakım programına eksiksiz işlenmesini sağlamak ve takip etmek.
 • Günlük, haftalık ve aylık raporlama yapmak.
 • Sahadaki bakım personelinden, birim bünyesinde veya alt yüklenici tarafından yapılan işlerle ilgili günlük bilgi alınıp raporlanmasını sağlamak.
 • Gümrük İdari Amirliği izinleri için ilgili birimlerle koordinasyon kurmak.

 

ARANAN NİTELİKLER

 • Minimum ön lisans derecesi
 • Minimum orta derecede MS Office/bilgisayar bilgisi
 • Tercihen orta derecede İngilizce
 • Tercihen askerlikle ilişiği bulunmama
 • Veri girişi, analizi ve raporlama becerisi
 • İş takibi, sonuç odaklılık ve inisiyatif
 • Etkili iletişim, ifade ve sunum becerisi
 • Çeviklik (esneklik, uyum, öğrenme arzusu)
 • Takım çalışması
 • Sorumluluk bilinci

 

Linkedin üzerinden başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Hakkımızda

İstanbul Havalimanı’nda hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2022 yılındaki 57 milyar TL cirosuyla Fortune 500 listesinde 23. sırada yer almakta olup Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

İnsan Kaynakları Politikasındaki ‘Önce İnsan’, ‘Muhteşem Sonuçlar’, ‘Yıldızlara Yatırım’ ve ‘Pozitif Çalışma Ortamı’ ilkelerine dayalı çağdaş uygulamalarıyla 2023 yılında Türkiye “Kincentric Best Employer – En İyi İşyeri” ödülünü almaya hak kazanmıştır.

İş Tanımı:

 • Şirketin stok yönetimi ile ilgili operasyonel ve finansal darboğazların önüne geçmek için gerekli yakıt tedarik, ikmal ve stok planlamalarını uzun ve kısa vadede yapmak.
 • Tedarikçi stratejilerinin belirlenmesi noktasında gerekli analizleri yapmak, finansal birimler ile risk değerlendirme koordinasyonunu sağlamak. Planlama ve stok yönetim verimliliğini arttırmak için stratejiler geliştirilmesine yönelik analiz ve raporlamaları hazırlamak.
 • Sipariş edilecek yakıt miktarının belirlenmesine yönelik data analizlerini yaparak, tedarik sürecini yönetmek.
 • Alternatif yakıt tedariği için gerekli görüşme ve çalışmaları yürütmek. Piyasa takibi ve fiyatları konusunda yöneticilere bilgi akışını sağlamak.
 • İkmal planlaması için gerek duyulan verileri dış paydaşlardan talep etmek, ilgili birimlerden sipariş öncesi uygunluk almak, sipariş edilecek yakıtın tedariğinin planlanması için tedarikçiler ile koordinasyonu sağlamak.
 • Biyoyakıt tedariği konusunda gerekli paydaş ve firmalarla süreci yönetmek.
 • Sürdürülebilir yakıt araştırmalarını takip etmek ve ilgili toplantı/fuar/sempozyumlara katılım sağlamak.
 • Planlama ve stok yönetim verimliliğini arttırmak için stratejiler geliştirilmesine yönelik analiz ve raporlamaları yapmak.
 • Şirket için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, EPDK, İhracatçılar Birliği, Sivil Havacılık gibi resmi kurumlarla yapılan yazışmaları, aylık ve günlük yapılan bildirimlerin takibini yapmak.
 • Petrol piyasasını takip etmek, haber ve gelişmeleri yöneticisine iletmek.
 • Sorumluluk alanındaki denetime konu dokümanların, Ulusal (kamu kurumları, havayolu şirketleri vb.) ve Uluslararası denetleme kriter ve gerekliliklerine uygun olmasını sağlamak ve takip etmek.
 • Yeşil Mutabakat, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik çerçevesindeki gelişmeleri takip etmek ve sektörle ilgili konuları raporlamak.
 • Tedarikçi bulma ve geliştirme sürecinde KYC ve NDA süreçlerini yönetmek.
 • Birim içi iş/görev dağılımını organize etmek.

 

Aranan Nitelikler:

 • Minimum Lisans mezuniyeti (Tercihen yüksek lisans veya doktora derecesi)
 • İlgili alanda en az 7 yıllık iş deneyimi
 • Yazılı ve sözlü akıcı İngilizce
 • Tercihen SAP, AFIS, İstatistik programları (SPSS, Minitab vb.) bilgisi
 • Tercihen Kalite ve Emniyet Yönetim Sistemleri bilgisi
 • Tercihen Akaryakıt Sektör bilgisi
 • İyi derecede MS Office uygulamaları bilgisi
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmama
 • İş ve ekip yönetimi
 • Analitik düşünce
 • Sonuç odaklılık
 • Problem çözme, analitik ve kavramsal düşünme
 • Planlama, organizasyon ve koordinasyon yetisi
 • Stres yönetimi ve duygusal kontrol
 • Çeviklik (esneklik, uyum, öğrenme arzusu)
 • Etkili iletişim, ifade ve sunum becerisi
 • Takım çalışması
 • Sorumluluk bilinci

 

Linkedin üzerinden başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Hakkımızda

İstanbul Havalimanı’ndaki hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2022 yılındaki yaklaşık 57 milyar TL cirosuyla Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

Kincentric Türkiye işbirliği ve TFS çalışanlarının katılımları ile gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi Araştırması sonucuna göre 2023 yılında Türkiye’de “Kincentric Best Employer – En İyi İşyeri” ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Fortune 500 listesinde 23. sırada, Capital 500 listesinde de 26. sırada yer alan TFS, Türk Hava Yolları A.O., Taya Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri A.Ş., Demirören Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. ile Zirve Holding’den oluşan güçlü ortaklık yapısına sahiptir.

İş Tanımı

 • Genel Müdürlük Binası Danışma Bankosunda Şirketi temsil etmek
 • Gelen-giden evrakları dijital ve matbu olarak dosyalayıp arşivlemek.
 • Kuruma elden, posta, kargo, fax, email, KEP gibi kaynaklardan gelen evrakları kayıt altına almak, ilgili kişilerle/departmanlarla paylaşmak. Şirket KEP adresini kullanmak.
 • Posta/kargo işlemlerinin yürütülmesinde ve çalışanların ofis ihtiyaçlarının karşılanmasında İdari İşler Birimi ile işbirliği yapmak.
 • Şirket içi ve dışı davet ve etkinliklerin organizasyonuna destek olmak.
 • Özel günlerde belirlenmiş kişi ve kuruluşlara hediye göndermek.
 • İhtiyaç halinde Üst Düzey Yönetici Asistanı’na destek olmak ve onu ikame etmek.

Aradığımız Nitelikler

 • Minimum Lisans derecesi
 • MS Office bilgisi
 • Orta Düzeyde İngilizce
 • Tercihen üst düzey yönetici asistanlığı tecrübesi
 • İletişim araç ve tekniklerini kullanmak (telefon, e-posta, fax, MS Teams, vb.)
 • Evrak yönetimi (Dosyalama ve arşivleme)
 • Askerlik ile ilişiği bulunmama
 • Üst seviyede sözlü ve yazılı iletişim ve ifade yeteneği
 • Temsil becerisi (Özgüven, uygun beden dili, güleryüz, nezaket, protokol kuralları)
 • Güçlü hafiza, dikkat ve özen
 • Detaylar ve düzen konusunda hassasiyet
 • Dürüstlük, güvenilirlik, ketumiyet, aidiyet duygusu
 • Zaman yönetimi; planlama, organizasyon ve koordinasyon becerisi
 • Stres yönetimi ve duygusal kontrol
 • Problem çözme becerisi, pratiklik
 • Sonuç odaklılık ve dinamik çalışabilme becerisi

 

Linkedin üzerinden başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Hakkımızda

İstanbul Havalimanı’nda hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2022 yılındaki 57 milyar TL cirosuyla Fortune 500 listesinde 23. sırada yer almakta olup Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

İnsan Kaynakları Politikasındaki ‘Önce İnsan’, ‘Muhteşem Sonuçlar’, ‘Yıldızlara Yatırım’ ve ‘Pozitif Çalışma Ortamı’ ilkelerine dayalı çağdaş uygulamalarıyla 2023 yılında Türkiye “Kincentric Best Employer – En İyi İşyeri” ödülünü almaya hak kazanmıştır.

İş Tanımı

Şirketimizin hedeflerine ulaşması için insan kaynağının ihtiyaç duyduğu güncel, yenilikçi ve etkili öğrenme ve gelişim çözümlerini araştıracak, tespit edecek, tasarlayacak, planlayacak, gerçekleştirecek, verimliliğini ve etkisini ölçüp raporlayacak ve sürekli geliştirecek olan İnsan Kaynakları Uzmanı doğrudan İnsan Kaynakları Müdürü’ne raporlayacak ve bu süreçte;

 • Çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinden uygun yöntemlerle karşılanması amacıyla piyasa ve iç/dış kaynak araştırmalarının yapılmasına,
 • Güncel ve etkili faaliyetlerin (yüzyüze eğitim, e-learning, dijital oyun ve simülasyonlar, koçluk, mentorluk, vb.) tasarlanmasından bunları gerçekleştirmek üzere gerekli kısa/uzun vadeli planlama ve organizasyonun yapılmasına,
 • İlgili verilerinin (anket sonuçları, sınav sonuçları, vb.) toplanıp işlenmesinden gerçekleşen faaliyetler sonrasında gerekli ölçüm, analiz ve raporlanmaların yapılmasına kadarki tüm öğrenme ve gelişim sürecini yürütecek;
 • Aynı zamanda kurumsal iletişim çalışmalarında (ajansla iletişim, şirket içi özel gün kutlamaları ve piknik gibi organizasyonlar, sosyal medya paylaşımları, vb.) görev alacaktır.
 • Tüm bunları gerçekleştirirken şirketimizin kalite standartlarına uygun olarak gerekli veri girişlerini ve dokümantasyonu hem fiziken hem de ERP modülleri üzerinde düzenli olarak yapacaktır.

 

Ne Sunuyoruz?

Yeni takım arkadaşımız genç, dinamik, büyüyen, yeniliklere, gelişime ve fırsatlara açık bir İK ekibinin parçası olacak;

Eğitim ve gelişim faaliyeti tasarlama, koçluk, şirket içi eğitmenlik, yıllık eğitim planı ve bütçesi hazırlama ve takip etme, eğitim planlama ve organize etme, analiz ve raporlama yapma, kurumsal iletişim faaliyetlerini planlama ve yürütme gibi yetkinliklerini kullanabilecek;

Bunların bir kısmına henüz sahip değilse geliştirme fırsatı bulacaktır.

Aradığımız Adayın Özellikleri

 • Minimum 4 yıllık üniversite mezunu (Tercihen Sosyal Bilimler, İİBF, Eğitim, İletişim veya Fen Edebiyat Fakültesi)
 • İngilizce (Minimum orta düzeyde)
 • MS Ofis programları (İyi derecede)
 • Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) (Tercihen)
 • İnsan Kaynakları ERP (SAP, QDMS, HR Edition, vb.) çözümleri bilgi ve tecrübesi (Tercihen)
 • Askerlikle ilişiği bulunmayan
 • İnsan Kaynakları ve/veya İç İletişim alanında bilgi ve tercihen 2 yıllık tecrübe
 • Davranışsal ve mesleki yetkinliklerin gelişimi konusunda gelişim çözümü hazırlayıp sunabilen
 • Yetişkin öğrenmesi prensiplerine hakim
 • Eğitim verimliliği ölçme ve değerlendirme yöntemleri konusunda tecrübeli
 • Tercihen Eğitimcinin Eğitimi ve Öğretim Tasarımı eğitimi almış
 • Tercihen dijital gelişim çözümü üretme konusunda tecrübeli
 • Duygusal zeka ve ilişki yönetimi becerisi
 • Etkili iletişim, ifade ve sunum becerisi
 • Öğrenme arzusu
 • Sorumluluk bilinci ve başarı odaklılık
 • Analitik ve kavramsal düşünce
 • Raporlama becerisi
 • Planlama, organizasyon ve koordinasyon yetisi
 • Takım çalışması
 • Dikkat, düzen, ayrıntılara önem verme

 

Linkedin üzerinden başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Hakkımızda

İstanbul Havalimanı’nda hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2022 yılındaki 57 milyar TL cirosuyla Fortune 500 listesinde 23. sırada yer almakta olup Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

İnsan Kaynakları Politikasındaki ‘Önce İnsan’, ‘Muhteşem Sonuçlar’, ‘Yıldızlara Yatırım’ ve ‘Pozitif Çalışma Ortamı’ ilkelerine dayalı çağdaş uygulamalarıyla 2023 yılında Türkiye “Kincentric Best Employer – En İyi İşyeri” ödülünü almaya hak kazanmıştır.

İş Tanımı

 • Şirketin sahip olduğu uygulama ve altyapıları dikkate alarak, ihtiyaç duyulan süreçleri oluşturmak ve belgelemek
 • SAP sisteminin süreç ve teknik işleyişine yönelik dokümantasyon ve koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirmek
 • Danışmanlar ile projelerin canlıya alınması sürecini yürütmek
 • Danışman eforlarının hakedişlerini yönetmek
 • Modüllerle ilgili operasyonel değişiklik taleplerini ve önerileri değerlendirmek
 • Şirket içinde müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve detaylı analiz yapmak
 • Değerlendirme kriterlerini belirlemek ve projeler süresince tedarikçiyi yönlendirmek
 • Modül uyarlama, destek ve eğitimlerini gerçekleştirmek
 • İhtiyaç duyulan program ve raporları hazırlanmak ve bu doğrultuda danışmanlarla koordinasyonu gerçekleştirmek
 • Meydana gelebilecek olan hata ve bulguları takip etmek ve gerektiğinde düzeltmesi konusunda aksiyon almak

 

Aradığımız Nitelikler

 • Min. Lisans Mezuniyeti (Tercihen Endüstri, Bilgisayar, İşletme, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya ilgili alanlar)
 • Başlangıç düzeyinde yazılım bilgisi (Tercihen Java, C, html, Abap)
 • İleri düzeyinde SAP bilgisi (Tercihen FI, CO modülleri)
 • Başlangıç düzeyde süreç ve proje yönetimi
 • Temel muhasebe bilgisi
 • Tercihen mali süreçler, UFRS konuları ve maliyet, kar-zarar analizleri konularında SAP projelerinde bulunmuş
 • Yazılı ve sözlü İngilizce’de akıcılık
 • Askerlik ile ilişiği bulunmama
 • Analitik Düşünme
 • Problem Çözme
 • Karar Verme
 • İş Takibi
 • Sonuç Odaklılık
 • Sistem Kurma, Geliştirme, Planlama
 • Süreç İyileştirme
 • Müşteri Duyarlılığı
 • Kavramsal Düşünce

 

Linkedin üzerinden başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

HAKKIMIZDA

İstanbul Havalimanı’nda hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2022 yılındaki 57 milyar TL cirosuyla Fortune 500 listesinde 23. sırada yer almakta olup Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

İnsan Kaynakları Politikasındaki ‘Önce İnsan’, ‘Muhteşem Sonuçlar’, ‘Yıldızlara Yatırım’ ve ‘Pozitif Çalışma Ortamı’ ilkelerine dayalı çağdaş uygulamalarıyla 2023 yılında Türkiye “Kincentric Best Employer – En İyi İşyeri” ödülünü almaya hak kazanmıştır.

İş Tanımı

 • Yıllık plan ve bütçe süreçlerini yönetmek, gerekli güncelleme ve senaryo çalışmalarını hazırlamak
 • Yıllık ve aylık kapanış faaliyetlerini desteklemek
 • Aylık yönetim raporlarını hazırlamak, bütçe ve gerçekleşen analizlerini yapmak
 • Aylık UFRS finansal raporları, raporlama paketi ve ilgili açıklamaları hazırlamak
 • Operasyonel / finansal KPI’ları takip edip raporlamalarını yapmak
 • Bağımsız denetim süreçlerinde koordinasyonu sağlayıp, data akışını yönetmek
 • Yönetim taleplerine göre anlık raporlar hazırlamak
 • Yeni raporlama gereksinimi geliştirmek ve uygulamak

Aradığımız Nitelikler

 • İşletme, Ekonomi veya ilgili alanlarda minimum lisans derecesi
 • Finansal raporlama alanında –en az iki yıllık iş deneyimi
 • Big4 Denetim şirketleri deneyimi (Tercihen)
 • Yazılı ve sözlü İngilizce’de akıcılık
 • Çok iyi MS Office bilgisi
 • Tercihen SAP bilgisi
 • Askerlikle ilişiği bulunmama
 • Güçlü analitik yaklaşım
 • Detaylara ve bütüne odaklanabilme
 • Sonuç odaklılık, sıkı teslim tarihlerinde çalışabilme
 • İnisiyatif (öngörü, uyarı ve tedbir)
 • Takım çalışması
 • Güçlü iletişim becerileri
 • Yüksek motivasyon ve heves
 • Özgüven

 

Linkedin üzerinden başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

İş Tanımı

Şirket bünyesinde büyük oranda Elektrikkısmen de Mekanik ve İnşaat işlerinin tamamında arıza, bakım ve revizyon işlerinde uluslararası standartların dışına çıkmadan yerinde müdahale edilmesi,
Ekipmanların haftalık, aylık ve yıllık bakım periyotlarının emirlerine bağlı kalarak yapılması ve raporlanması,
Zorunlu ölçümlerin (katodik koruma, topraklama, pit vanaları aşınma testi, vb.) raporlanması ve tutanaklarının amirlere teslim edilmesi,
Sahaya gelen alt yüklenici firmalar ile aktif çalışılması veya refakat edilmesi,
Havalimanı operasyon ve şirket içi operasyon grubu ile sahada programlarınınhazırlanması ve ortak çalışmaların düzenlenmesi işlerini yürütmek.

 

Nitelik ve Beceriler

Elektrik ve/veya Elektrik-Elektronik alanında Ön Lisans veya Meslek Lisesi / Teknik Lise Mezunu ve Mesleki yeterlilik belgesi
Min. 3 yıl tecrübe
Rafineri ve Endüstriyel tesislerin yapımında, işletmesinin bakımında çalışmış veya staj yapmış (Tercihen)
Min. başlangıç düzeyinde MS Office programları (Tercihen)
Tavan vinci operatörlüğü, forklift operatörlüğü belgeleri (Tercihen)
Elektrik ex-proof cihazların demonte-monte yeterlilik eğitimi (Tercihen)
Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği bulunmayan
Takım çalışması
Planlama ve organizasyon
İletişim becerisi
İş takibi, sorumluluk bilinci, özverili çalışma
Öğrenme arzusu
Araştırmacı, analitik düşünme ve problem çözme becerisi
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme
 
Aşağıdaki formu kullanarak başvurabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz. 

İş Tanımı

 • Periyodik saha kontrollerini yapmak.
 • Arıza ve bakım çalışmalarını yürütmek.
 • Operasyon Birimi ile irtibat kurup arıza varsa müdahale etmek.
 • Vardiya bitiminde gelen vardiyaya iş teslimi yapmak.
 • Zorunlu ölçümlerin (katodik koruma, topraklama, pit vanaları aşınma testi, vb.) rapor ve tutanaklarını tutup Operasyon Birimine iletilmek üzere Bakım Şefine ve mühendis grubuna teslim etmek.
 • Üretici bakım formlarındaki önerilere uygun olarak Bakım Programından çıkan iş emirlerine göre tüm ekipmanların haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık periyodik kontrol ve bakımını yapmak (Hidrant pompa, hava tarafındaki vanalar, pitler, vb.).
 • Dışarıdan arıza&bakım hizmeti alınmış ise firmanın müdahalesi sırasında kendilerine eşlik etmek ve doğruluğunu kontrol etmek, üst amirlerine raporlamak.

 

 

Nitelik ve Beceriler

 • Ön Lisans Mezunu (Tercihen mekanik, elektrik-elektronik, otomotiv) veya Meslek Lisesi / Teknik Lise Mezunu ve Mesleki yeterlilik belgesi (Tercihen mekanik, elektrik-elektronik, otomotiv, inşaat)
 • Rafineri ve Endüstriyel tesislerin yapımında, işletmesinin bakımında çalışmış veya staj yapmış (Tercihen)
 • başlangıç düzeyinde MS Office programları (Tercihen)
 • Tavan vinci operatörlüğü, forklift operatörlüğü belgeleri (Tercihen)
 • Kapalı alana giriş eğitimleri (Tercihen)
 • Elektrik ex-proof cihazların demonte-monte yeterlilik eğitimi (Tercihen)
 • Pit Cleaner kullanım sertifikası ve C sınıfı ehliyet (Tercihen)
 • Liman ve tank saha operatörlüğü mesleki yeterlilik belges i(Tercihen)
 • Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği bulunmayan

 

 • Takım çalışması
 • Planlama ve organizasyon
 • İletişim becerisi
 • İş takibi, sorumluluk bilinci, özverili çalışma
 • Öğrenme arzusu
 • Araştırmacı, analitik düşünme ve problem çözme becerisi
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme
 • Kriz yönetimi

ARANAN NİTELİKLER

 TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. bünyesinde Liman Operatörü olarak görevlendirilmek üzere çalışma arkadaşı arıyoruz.

 • Minimum Lise Mezunu (Tercihen Meslek Lisesi, Teknik Lise veya Meslek Yüksek Okulu)
 • 2 yıl liman, gemi, akaryakıt, denizcilik tecrübesine sahip olan (Tercihen)
 • Başlangıç seviyede Microsoft Ofis Programlarını (Word, Excel, Powerpoint) kullanabilen
 • Liman ve Tank Sahası Operatörlüğü Mesleki Yeterlilik Belgesi olan (Tercihen)
 • OPRC ve IMDG ile ISPS CODE sertifikaları olan (Tercihen)
 • Otomasyon ve Yangın Sistemleri hakkında bilgisi olan (Tercihen)
 • Askerlik ile ilişiği bulunmayan

 

 • Öğrenmeye açık, ekip çalışmasına yatkın, esnek ve uyumlu olabilen, iletişim ve koordinasyon becerileri gelişmiş, iş disiplini, iş takibi, sorumluluk bilinci yüksek, sonuç odaklı, analitik düşünce ve problem çözme becerisi yüksek, dikkat ve konsantrasyonu yüksek, stres altında çalışabilen,

GÖREV TANIMI

Şirket bünyesinde yürütülen gemi tahliye operasyonlarını; limandaki sistemlerin rutin kontrolünü ve bakımını uluslararası standartlara, şirket prosedürlerine ve yasal gerekliliklere uygun olarak emniyetli bir şekilde yerine getirmek üzere istihdam edilecek olan Liman Operatörünün temel görevleri aşağıdaki gibidir.

 1. Standart Operasyon
 • Sistemleri (Sayaç, Yakıt Pompa, Yanaşma ve Bağlanma, Dolum Kolları, Gangway, Kamera, Meteoroloji, Yangın Algılama ve Söndürme Otomasyon Sistemleri) otomasyon ekranları üzerinden takip etmek
 • Sistemlerin periyodik kontrol ve testlerini yapmak, çalışır durumda olmalarını sağlamak
 • Arıza, bakım ve yatırım durumlarında saha takiplerini yapmak
 1. Tahliye Operasyonu
 • Gemi tahliyesi öncesinde rutin kontrolleri ve hazırlıkları yapmak
 • Geminin yanaşmasını ve bağlanmasını (halat operasyonu) sağlamak, dolum kollarını bağlamak
 • Bariyer çekilmesinin sağlamak ve kontrol etmek
 • Tahliye boyunca yakıt numunelerini almak ve kalite kontrollerini yapmak
 • Tahliye esnasında gemi ve liman bağlantı halat kontrol etmek
 • Otomasyon sistemlerini takip etmek ve gerekli değişiklikleri yapmak
 • Tahliye bitiminde sistemleri kapatarak eski konumuna almak
 • Geminin limandan sorunsuzca ayrılmasını sağlamak
 • İhtiyaç halinde gemiye limanda refakat etmek

İş Tanımı

 • Şirket bünyesinde yürütülen tesis tank ve hidrant operasyonlarını, SCADA ekranlarının (Hidranta gönderilen yakıtın takibi, basıncı, pompa çalışma durumları, sıcaklıklar, alarmlar, vana odalarındaki sıcaklık basınç değerleri, taşma süreçleri, stop butonları) operasyonlarını ve takibini yapmak ve yakıt çiftliğindeki yakıtın kalite kontrollerini uluslararası standartlara, şirket prosedürlerine ve yasal gerekliliklere uygun olarak emniyetli bir şekilde yerine getirmek ve bağlı olduğu ekip ile koordinasyon içinde çalışmak.
 • İşin gereği olarak çoğunlukla sahaya çıkıp fiziksel olarak tüm hava koşullarında çalışabilmek, yeri geldiğinde de SCADA ekranlarının takibini yapmak.

 

Nitelik ve Beceriler

 • Lise mezunu (Tercihen Meslek Lisesi veya Teknik Lise)
 • 2 yıl akaryakıt, depolama tesisi, havacılık sektörü tecrübesi (Tercihen)
 • başlangıç düzeyinde MS Office programları (Tercihen)
 • Tavan vinci operatörlüğü, forklift operatörlüğü belgeleri (Tercihen)
 • Yüksekte Çalışma Bilgisi (Tercihen)
 • Psikoteknik Belgesi (Tercihen)
 • SRC 2 ve SRC 4 Belgesi (Tercihen)
 • C Ehliyeti (Tercihen)
 • Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği bulunmayan
 • B sıınıfı Ehliyeti

 

 • Ekip çalışması ve iletişim becerileri
 • Koordinasyon becerisi, gerekli kişileri bilgilendirme
 • İş disiplini, iş takibi konusunda hassas, sorumluluk bilincine sahip, sonuç odaklı
 • Analitik düşünce ve problem çözme becerisi yüksek,
 • Dikkat ve konsantrasyon
 • Stres altında çalışabilme
 • Duygusal control
 • Esneklik ve uyum, öğrenmeye açık
 • İnisiyatif (öngörü, erken uyarı, tedbir)
Açık Pozisyonlar

Hakkımızda

İstanbul Havalimanı’ndaki hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2021 yılındaki yaklaşık 11 milyar TL cirosuyla Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

Fortune 500 listesinde ilk 100 şirket arasında yer alan TFS’nin 2021 sonu aktif büyüklüğü 3.2 milyar TL’dir.

TFS, Türk Hava Yolları A.O., Taya Liman İşletmesi A.Ş., Demirören Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. ile Zirve Holding’den oluşan güçlü ortaklık yapısına sahiptir.

İş tanımı:

 • Kurum hakkında bilgi edinmek için rapor, beyan ve kayıtları incelemek
 • Firmanın, yürürlükteki tüm yönetmeliklere, prosedürlere uygunluğunu denetlemek
 • Önemli ticari faaliyetler üzerinde risk değerlendirmeleri yapmak
 • Risk yönetimi süreçlerinin ne kadar iyi çalıştığını araştırmak
 • Riskten kaçınma önlemleri ve maliyet tasarrufu tavsiyelerinde bulunmak
 • Şirketin iş kesintisi durumunda nasıl bir performans göstereceğine dair analiz yapmak,
 • Yeni fırsatların nasıl ele alınacağı konusunda yönetime destek vermek
 • Muhasebe belgelerini, rapor, veri ve akış şemalarını değerlendirmek
 • Denetim sonuçlarını yansıtan raporlar hazırlamak ve sunmak
 • Geçerlilik, yasallık ve hedeflenen başarıyı sağlamak için tavsiyede bulunmak,
 • Yönetim ve denetim komitesi ile iletişimi sürdürmek
 • Her seviyedeki yönetici ve personele, eğitim oturumları düzenleyerek rehberlik sağlamak
 • İç denetim kapsamını belirlemek ve yıllık planları geliştirmek
 • KVKK kapsamında ihtiyaç duyulan politika ve prosedürlerin oluşturulması, güncellenmesi ve takibini sağlamak
 • KVKK uyum sürecinde ve tüm yürütülen projelerde planlama, tasarım, analiz, araştırma, risk belirleme çalışmalarının yönlendirilmesi, ilgili birimler tarafından iletilen talep veya görüşleri, KVKK mevzuatı çerçevesinde değerlendirerek görüş verilmesi, bilgi desteğini sağlamak

Aradığımız Nitelikler:

 • Minimum lisans derecesi
 • Tercihen profesyonel mesleki sertifikası olan (CIA, TIDE, IIA vb.)
 • COSO Yetkinliğine sahip
 • Çok iyi MS Office uygulamaları bilgisi
 • Askerlik ile ilişiği bulunmama
 • İnisiyatif alabilen
 • Takım Çalışmasına ve bireysel çalışmaya uyumlu
 • Yazılı ve sözlü güçlü iletişim becerisine sahip
 • Güçlü gözlem yapabilen
 • Öz disiplinli
 • Analitik düşünebilen
 • Özgüven sahibi 

 

 

Başvuru için: 

İç Denetim Uzmanı // Linkedin ÜZERİNDEn BAŞVURUN. 

Hakkımızda

İstanbul Havalimanı’ndaki hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2021 yılındaki yaklaşık 11 milyar TL cirosuyla Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

 

Fortune 500 listesinde ilk 100 şirket arasında yer alan TFS’nin 2021 sonu aktif büyüklüğü 3.2 milyar TL’dir.

 

TFS, Türk Hava Yolları A.O., Taya Liman İşletmesi A.Ş., Demirören Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. ile Zirve Holding’den oluşan güçlü ortaklık yapısına sahiptir.

 

 

İş Tanımı

 • SAP sisteminin süreç ve teknik işleyişine yönelik dokümantasyon ve koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirmek
 • Danışmanlar ile projelerin canlıya alınması sürecini yürütmek ve bütçesini yönetmek
 • Modüllerle ilgili operasyonel değişiklik taleplerini ve önerileri değerlendirmek
 • Şirketin sahip olduğu uygulama ve altyapıları dikkate alarak, ihtiyaç duyulan süreçleri oluşturmak ve belgelemek
 • Şirket içinde müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve detaylı analiz yapmak
 • Değerlendirme kriterlerini belirlemek ve projeler süresince tedarikçiyi yönlendirmek
 • Modül uyarlama, destek ve eğitimlerini gerçekleştirmek
 • İhtiyaç duyulan program ve raporları hazırlanmak ve bu doğrultuda danışmanlarla koordinasyonu gerçekleştirmek
 • Meydana gelebilecek olan hata ve bulguları takip etmek ve gerektiğinde düzeltmesi konusunda aksiyon almak

 

Aradığımız Nitelikler

 • Mühendislik, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezuniyet
 • Başlangıç düzeyinde Yazılım Bilgisi (Abap (tercihen))
 • Başlangıç düzeyinde SAP Bilgisi (FI, SD, MM modülleri)
 • Başlangıç düzeyinde süreç ve proje yönetimi
 • Yazılı ve sözlü İngilizce’de akıcılık
 • Askerlik ile ilişiği bulunmama

 

 • Analitik Düşünme
 • Problem Çözme
 • Karar Verme
 • İş Takibi
 • Sonuç Odaklılık
 • Sistem Kurma, Geliştirme, Planlama
 • Müşteri Duyarlılığı
 • Kavramsal Düşünce
 
 

Başvuru için: 

SAP Uzmanı // Linkedin ÜZERİNDEn BAŞVURUN. 

Hakkımızda

İstanbul Havalimanı’ndaki hava araçlarına yakıt ikmal hizmeti veren Turkish Fuel Services (TFS), 2021 yılındaki yaklaşık 11 milyar TL cirosuyla Türkiye’nin en büyük jet yakıtı dağıtıcısı, piyasasının lideri ve THY’nin en büyük iştirakidir.

Fortune 500 listesinde ilk 100 şirket arasında yer alan TFS’nin 2021 sonu aktif büyüklüğü 3.2 milyar TL‘dir.

TFS, Türk Hava Yolları A.O., Taya Liman İşletmesi A.Ş., Demirören Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. ile Zirve Holding’den oluşan güçlü ortaklık yapısına sahiptir.

İş Tanımı

 • Yıllık plan ve bütçe süreçlerini yönetmek, gerekli güncelleme ve senaryo çalışmalarını hazırlamak
 • Yıllık ve aylık kapanış faaliyetlerini desteklemek
 • Aylık yönetim raporlarını hazırlamak, bütçe ve gerçekleşen analizlerini yapmak
 • Aylık UFRS finansal raporları, raporlama paketi ve ilgili açıklamaları hazırlamak
 • Operasyonel / finansal KPI’ları takip edip raporlamalarını yapmak
 • Bağımsız denetim süreçlerinde koordinasyonu sağlayıp, data akışını yönetmek
 • Yönetim taleplerine göre anlık raporlar hazırlamak
 • Yeni raporlama gereksinimi geliştirmek ve uygulamak

Aradığımız Nitelikler

 • İşletme, Ekonomi veya ilgili alanlarda minimum lisans derecesi
 • Finansal raporlama alanında –en az iki yıllık iş deneyimi
 • Big4 Denetim şirketleri deneyimi (Tercihen)
 • Yazılı ve sözlü İngilizce’de akıcılık
 • Çok iyi MS Office ve SAP bilgisi
 • Askerlik ile ilişiği bulunmama
 • Özgüven
 • Stratejik düşünme
 • Yüksek motivasyon ve heves
 • Güçlü analitik yaklaşım
 • Takım çalışması
 • Güçlü iletişim becerileri
 • Etkili sunum becerileri
 • Detaylara ve bütüne odaklanabilme
 • Sonuç odaklılık, sıkı teslim tarihlerinde çalışabilme
 • İnisiyatif (öngörü, uyarı ve tedbir)
 

İş Başvurusu